T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Tarsus Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Tarsus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yatış İşlemleri

Güncelleme Tarihi: 23/10/2019


Kliniklerimizde yatan hastalarımıza kesintisiz olarak 24 saat hizmet verilir.

Hasta ziyaretlerimiz ana hizmet binamızda 13:00-14:00-18.00-19:00 ek hizmet binamızda 13:00-14:00-19.00-20:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Hekimlerimiz hastalarımızın vizitlerini mesai günlerinde sabah 08.00-09.00-akşam 16:00-17.00 saatleri arasında yapar.

Hafta sonları 09:00- 11:00 saatleri arasında yapar. Sorumlu hemşire her günün klinik çalışma planını hazırlar.

Klinik sorumlu hemşiresi her yılın başında hemşirelerin yıllık izin planını, her ayın sonunda gelecek ayın nöbet planını hazırlar ve bu plana uygun çalışılmasını sağlar.

Klinik sorumlu hekimi her yılın başında hekimlerin yıllık izin planını, her ayın sonunda gelecek ayın nöbet planını hazırlar ve bu plana uygun çalışılmasını sağlar.

Hasta yatışı öncesi yapılması gerekenler:

Klinikten ayrılan hastanın çıkış işlemini HBYS üzerinden tıbbi sekreter hemen yapar.

Gün içinde klinik sorumlu hemşiresi, mesai dışında nöbetçi hemşire, süpervisior tarafından yatan hastalar yatak doluluk oranına göre yerleştirilir.

Hasta odası Oksijen ve vakum sistemi kontrol edilir.

Hasta odası Hasta yatağı ekipmanları çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilir. • Hasta odasının temizliği kontrol edilir.

Hasta odası Yatak çarşaf, yastık ve nevresim takımları değişimi sağlanır.

Hasta odası Hemşire çağrı butonu çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Hasta odası dolap ve etejer kontrolü yapılır.

Hasta odası Hasta mahremiyet perdesi kontrol edilir.

Hasta odası Hasta kişisel kullanım alanı musluk, aydınlatma ve temizliği kontrol edilir.

Yapılan kontrollerde aksaklık var ise ilgili teknik birime haber verilerek düzeltilir. Hasta odası sürekli kullanıma hazır halde tutulur

Hasta Odası ayarlanması:

Kliniğe yatışı yapılan hasta servis hemşiresi tarafından karşılanır.

Düşme riski açısından yüksek risk taşıyor ise hasta hemşire desk/oda‟sına en yakın odaya alınır.Uygun oda hastaya tahsis edilir.

Hasta odası hemşire tarafından hasta/hasta Yakını‟na kullanacağı Tıbbi cihaz ve ekipmanlar tanıtılır.

Hasta Kabulü :

Günü birlik hasta yatışı:

Yatışına karar verilen hasta yatıran doktorun imzasını taşıyan hasta yatış formuyla kliniğe gelir; Kat sekreteri/hemşire tarafından yatışı kabul edilir. Otomasyon sisteminden de yatış kabulü yapılarak hasta girişi yapılır.

Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilir.

Yatışı yapılan hasta hemşire tarafından hasta ön değerlendirme formu doldurularak hastanın fiziki sosyal, mental durumu,düşme riski ve bakım gereksinimleri değerlendirilir. Hasta sahipleri hastane ve servis kuralları hakkında bilgilendirildikten sonra, hasta için pijama, terlik, havlu vb. ihtiyaçları istenir.

Servise yatışı yapılan hastaya hasta kimlik doğrulama kol bandı uygulaması; hasta kimlik bilgileri tanımlama ve doğrulama talimatına göre yapılır.

Hastanın yanında getirdiği ilaç varsa, bu doktoru tarafından kontrol edilir. Yatışı süresince de kullanması gerektiğine karar verilirse bu ilaçlar servis hemşiresi tarafından hasta ön değerlendirme formunda kayıt altına alınır. Hekim tarafından order edildikten sonra uygulanır. • Hekim hastaya gerekli gördüğü tetkikleri sözel ve yazılı olarak da orderda belirterek hemşirenin tetkikleri yaptırmasını ister. Tetkikler yapıldıktan sonra doktor tarafından değerlendirilir. • Gerekli tetkikler bilgisayardan HBYS üzerinden istenerek kurum içinde yapılması sağlanır. Tetkik sonuçları doktor tarafından değerlendirilir.

Hastaya uygulanması gereken ilaçlar ilgili hekim tarafından order edilir. Tedavi planı hekim tarafından yazılır, kaşelenir ve imzalanır. Tedavi planı,İlacın tam adını,uygulama zamanını ve dozunu,uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.

İlaç uygulaması sözel olarak alınması halinde istemi alan kişi tarafından yazılır,yazılı işlem tekrar okunur,Gerektiği durumlarda ilacın adı kodlanarak tekrar edilir,istemi veren kişi onaylar,Sözel istem ilk mesai saati içinde mutlaka tedavi planına yazdırılır.

 İlaç uygulamalarında ilaçların güvenli uygulanması talimatına göre dikkatli davranılır. Hastaya verilen ilaçların uygulaması sırasında doğrulama yapıp uygular. Uygulayan hemşire takip kağıdına adını soyadını,saatini ve uygulama yoluyla dozunu yazar. Stajyerlerin ilaç uygulamaları hemşire gözetiminde yapılır.

İhbarı zorunlu hastalıklar bildirimi zorunlu hastalıklar formuna kayıt edilerek istatistik birimine gönderilir. Enfekte ve kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemi alınır.

İşlemleri tamamlanan hasta sağlık personeli nezaretinde Girişimsel işlem uygulanacak alana götürülerek hasta Güvenli Transfer talimatına uygun şekilde teslim edilir.

Girişimsel işlemi tamamlanan hasta servis hemşiresi aranarak sağlık personeli nezaretinde tekrar servise nakil edilir.

Hastaya uygulanan tüm müdahaleler,kullanılan malzemeler,hasta nakil ve çıkışı HBYS‟ye kaydedilir.

İlgili hekimin taburcu kararı verdikten sonra hasta taburculuk işlemi yapılarak hastaneden ayrılmasına izin verilir.

Hasta Yatışı:

Yatışına karar verilen hasta yatıran doktorun imzasını taşıyan hasta yatış formuyla kliniğe gelir; Kat sekreteri/hemşire tarafından yatışı kabul edilir.Otomasyon sisteminden de yatış kabulü yapılarak hasta girişi yapılır.

Hastaya/Hasta Yakınına Eğitimin Verilmesi: 6

 Bölüme Uyumu:

Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu hastanın ilk yatışında görevli hemşiresi tarafından yapılır. Hastanın kliniğe yatışında hemşire, hasta/hasta yakınına;

Kahvaltı ve yemek saatleri,

Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları,

Ziyaret saatleri ve kuralları,

Telefon kullanımı,

Tuvalet-banyo kullanımı,

Hemşire çağrı sistemi kullanımı,

Hekimin günlük vizitleri konularında bilgilendirilir.

Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilir.

Yatışı yapılan hasta hemşire tarafından hasta ön değerlendirme formu doldurularak hastanın fiziki sosyal,mental durumu,düşme riski ve bakım gereksinimleri değerlendirilir. Hasta sahipleri hastane ve servis kuralları hakkında bilgilendirildikten sonra, hasta için pijama, terlik, havlu vb. ihtiyaçları istenir.

Servise yatışı yapılan hastaya hasta kimlik doğrulama kol bandı uygulaması; hasta kimlik bilgileri tanımlama ve doğrulama yapılır.

Nütrisyon değerlendirmesi yapılır.

Hastanın yanında getirdiği ilaç varsa, bu doktoru tarafından kontrol edilir. Yatışı süresince de kullanması gerektiğine karar verilirse bu ilaçlar servis hemşiresi tarafından hasta ön değerlendirme formunda kayıt altına alınır. Hekim tarafından order edildikten sonra uygulanır. . Yatışı yapılan hastanın hemşire tarafından ağrı değerlendirmesi yapılır, günlük olarak ağrı değerlendirmesi tekrarlanır Hastanın ağrı durumuna göre uygun hemşirelik yaklaşımı planlanır ve uygulanır. 6.5 Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması:

Hasta kimliğinin tanımlanması doğrulanmasına ilişkin yazılı düzenleme;

Hasta Kimlik bilgileri tanımlama ve doğrulama talimatında yer almaktadır.

Hasta kimlik kol bandına barkod yapıştırılır.

Kimlik tanımlayıcıda ; Protokol no, hasta adı soyadı, doğum tarihi(gün/ay/yıl) bilgileri yer alır.

Hastanemizde beyaz, kırmızı renklerde kimlik tanımlayıcı kullanılmaktadır. Beyaz: Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılır. Kırmızı: Alerji öyküsü olan alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılır. Yatışında alerji öyküsü olmayıp, sonradan alerji olan veya öyküsü değişen hastanın kimlik tanımlayıcısı kırmızı renk tanımlayıcı ile değiştirilir.

Anneye doğum öncesinde durumuna uygun olan ( beyaz/kırmızı) kol bandı takılır, yenidoğan bebeklerde ise doğum salonunda bebeğin cinsiyetine göre; kız ise pembe, erkek ise mavi renkli aynı seri numaralı iki kol bandı hazırlanır ve doğumdan sonra birisi annenin koluna, diğeri bebeğin koluna dolaşımı engellemeyecek, bebeği rahatsız etmeyecek ve çıkmayacak şekilde takılır.

Psikiyatri klinik hastalarına yönelik hastane tarafından belirlenen farklı kimlik tanımlayıcı araçlar kullanılmamaktadır. Psikiyatri kliniği Yatışı yapılan ve bileklik takmayı kabul eden her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılır.