T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Tarsus Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Tarsus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hemodiyaliz Nedir?

Güncelleme Tarihi: 24/10/2018


            Böbreklerde yapısal ya da fonksiyonel bozukluklarla birlikte kendini gösteren böbrek hasarı veya 3 aydan daha uzun süre böbrek fonksiyonlarında azalma (gromerüler filtrasyon değeri

       Kronik Böbrek hastalarında genel tedavi prensibi olarak; böbrek yetmezliğinin geri dönüşlü nedenlerinin tedavisi, böbrek hastalığının ilerlemesinin önlenmesi veya yavaşlatılması, böbrek fonksiyon bozukluğunun komplikasyonlarının tedavisi, uygun renal replasman tedavisine hastanın uygun zamanda yönlendirilmesi, hastanın renal replasman tedavisine önceden hem fizik hem de psikolojik yönden hazır hale getirilmesi, yaşam kalitesinin korunması, tedavi seçiminde en uygun kararın verilmesi için destek sağlanması amaçlanmalıdır.

          Hastaların bilinçlendirilmesi ile ilgili verilen eğitimler sayesinde hipertansiyon, proteinüri, hiperlipidemi, sigara ve aşırı alkol içimi, hareketsizlik, düzenli egzersiz yapmama, obezite, yeterli su tüketmeme, hiperglisemi, hiperfosfatemi, hiperürisemi, aşırı tuz tüketilmesi (1 ekmekte 7.5 gr tuz var), kırmızı etin azaltılması, trans yağ asitlerinin az tüketilmesi, kontrast madde, aminoglikozit, gibi nefrotoksik ilaç kullanımının sınırlandırılması, başka branşlar tarafından yazılmış olan ilaçların kontrol gibi risk faktörleri kontrol altına alınabilmektedir.