T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Tarsus Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Tarsus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

COVID-19 Salgın Yönetimi

Güncelleme Tarihi: 08/06/2020


COVID-19 Tomografi Üniteleri.pdf
COVID19-DentalIslemlerdeUyulmasiGerekenEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
COVID19-TemasliDegerlendirilmesi.pdf
COVID19-DisHekimligiUygulamalarindakiAcilVeZorunluHizmetler.pdf
COVID19-VakaveyaTemasliIzlemindeCalisanSahaEkiplerininKullanacaklariKKE.pdf
COVID19-KanserHastalariTaniVeTedaviMerkezlerindeAlinmasiGerekenEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
COVID19-SalginiSirasindaUyulmasiGerekenDentalIslemlerProseduru.pdf
COVID19-RadyolojiUnitelerindeEnfeksiyonKontrolu-22042020.pdf
COVID19-PsikiyatriKliniklerindeAlinmasiGerekenEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
COVID19-PatolojiLaboratuvarlarindaAlinmasiGerekenOnlemler.pdf
COVID19-PandemiDonemindeHalkaAcikAlanlarinTemizlikVeDezenfeksiyonu-03052020.pdf
COVID19-PandemiDonemindeEndoskopiUnitelerindeEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
COVID19-OtopsilerdeAlinacakOnlemler.pdf
COVID19-OrganVeKokHucreNakliYapilanMerkezlerdeAlinmasiGerekenEnfeksiyonKontrolOnlemleri.pdf
COVID19-N95-FFP2MaskelerinUzunSureKullanimi.pdf
COVID19-KapaliIsYeriOfislerdeAlinacakOnlemler-09042020.pdf
COVID19-EngelliBakimMerkezlerindeAlinmasiGerekenEnfeksiyonKontrolOnlemleri-02052020.pdf
COVID19-HastalarindaToraksBilgisayarliTomografisiKullanimi.pdf
COVID19-HastalarindaKullanilanCarsafveDigerTekstilUrunlerininTemizligi.pdf
COVID19-GuvenlikGorevlilerineYonelikOneriler.pdf
COVID19-FizikTedaviveRehabilitasyonMerkezlerindeAlinacakOnlemler.pdf
COVID19-AtikYonetimi.pdf
COVID19-Pandemi Döneminde Ameliyathanelerde.pdf
KISISEL_KORUYUCU_EKIPMAN_KULLANIMI.pdf
COVID-19 Sağlık Kurumlarında Sosyal Ortamlarda Alınacak Genel Personel Önlemleri.pdf
COVID19-Diyaliz Merkezlerinde Enfeksiyonları.pdf