T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Tarsus Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Tarsus Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tanı Üniteleri

Güncelleme Tarihi: 29/12/2017

Akciğer Fonksiyon Laboratuvarı
Solunum Fonksiyon Testleri
Bronkoskopi
Alerji Testi
Endoskopi Ünitesi
Gastroduodenoskopi
Kolonoskopi
Rektoskopi
Göz Hastalıkları
Argon Lazer
Bilgisayarlı Görme Ajanı
Fundus Flourosein Anjiyografisi
Yag Lazer
Kardiyoloji
EKG
Ekokardiyografi
Efor Testi
Holter Monitörizasyon
Transtelefonik Ritim Takibi
 
Klinik Laboratuvarlar
Hematoloji
Mikrobiyoloji
Biyokimya
Seroloji
Nöroloji
EEG
Kronik EEG Monitirizasyonu
EMG
Odyoloji
ABR (Auditory Brainstem Response)
Otoakustik Emisyon Testi
Patoloji
HİSTOPATOLOJİ
SİTOPATALOJİ
İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİ
HİSTOKİMYA
İMMÜNHİSTOKİMYA
Radyoloji
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Röntgen
Mammografi
Dijital Panoramik Röntgen
MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
Renkli Doppler Ultrasonografi
Ultrasonografi
Kemik Densitometre
Üroloji

Sistoskopi
Taş Kırma (ESWL)
Ürodinamik Laboratuvarı